Aleje jako součást naší krajiny, M&P Architekti, Mp architekti
Aleje jako součást naší krajiny, M&P Architekti, Mp architekti
Aleje jako součást naší krajiny, M&P Architekti, Mp architekti
Aleje jako součást naší krajiny, M&P Architekti, Mp architekti
Při putování malebnou českou krajinou objevíme spousty cest lemovaných stromy. Aleje a stromořadí vysazovali naši předkové z různých důvodů. Proč lidé vlastně vkládali tolik energie do výsadby alejí a údržby stromů? A jsou dneska tyto aleje vůbec užitečné, nejsou přežitkem v dnešní moderní době? Vypravme se tedy s průvodcem Václavem Cilkem krajinou a odpovězme si pak sami na tyto otázky. Cestou se potkáme s fotografkou Hanou Rysovou, jejíž láskou je fotografování stromů, se zahradními architekty Markétou Veličkovou a Petrem Veličkou, s ekologem Jiřím Klimešem a s mnoha alejemi, které tvoří monumentální chodby se stromy, kvůli kterým stojí zato zdvihnout hlavu k nebi. Pořad natočila režisérka Ljuba Václavová s kameramanem Josefem Nekvasilem.
Název Aleje jako součást naší krajiny
Rok 2007
Režisér Ljuba Václavová