Neztrácejme půdu pod nohama, M&P Architekti, Mp architekti
Neztrácejme půdu pod nohama, M&P Architekti, Mp architekti
Neztrácejme půdu pod nohama, M&P Architekti, Mp architekti
Neztrácejme půdu pod nohama, M&P Architekti, Mp architekti
Půda je slovo mnohoznačné. Úrodná či neúrodná zem, zastavěná, zničená, ale také rodná zem, rodná hrouda, tedy místo, kde se člověk narodil a kterou, stále ještě ve velké míře, neopouští. Ale většinou se o půdu ani nestará, protože během posledních století se to stalo zbytečností. V současnosti obhospodařuje půdu ve všech vyspělých zemích jen 4 % lidí. Půda má za sebou skoro půl miliardy let trvající evoluční vývoj a je nutností s ní dobře hospodařit, protože je to ona, která nás živí.
Název Neztrácejme půdu pod nohama
Rok 2012
Režisér Ljuba Václavová