Telč v průběhu staletí, M&P Architekti, Mp architekti
Cílem autorů výstavy a katalogu je představit panství Telč, které bylo v průběhu staletí drženo čtyři šlechtickými rody, pány z Hradce, Slavaty z Chlumu a Košumberka, Lichtenstein-Castelcorny a rodem Podstatzky-Lichtenstein, jako fungující organismus. Udržení a provoz honosného rodového sídla bylo velmi nákladnou záležitostí, která musela mít základ v ekonomicky dobře fungujícím hospodářském zázemí každého panství. Pro telčské panství byl klíčový rozvoj rybníkářství a lesního hospodářství. Soustava hospodářských dvorů pak zaručovala stabilitu v systematicky plánované zemědělské produkci. Velmi důležité bylo rovněž zcelování majetku a držav, které postupně k panství přibývaly cílenými a náhodnými nákupy. Katalog rovněž upozorňuje na bohatý fond drobné sakrální architektury v okolí Telče. Nachází se zde množství kapliček, křížových cest, kalvárií, božích muk i obyčejných křížků u cesty. Utváření a modelování krajiny zde probíhalo postupně a v duchu harmonického začlenění drobné architektury a uměleckých prvků do celkové kompozice panství, které bylo po staletí protknuto hlubokou vírou jeho majitelů i obyvatel samotných, a významně ovlivněno i působením jezuitského řádu v Telči.
Název Telč v průběhu staletí
Rok 2017
Autoři Martina Indrová, Irena Tobiášková
Vydavatel NPÚ, ÚOP v Telči
ISBN 978-80-906167-4-5