Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, M&P Architekti, Mp architekti
Úprava pole poutníků realizovaná společně s rekonstrukcí kostela. Vytvoření důstojného prostoru, který ctí historické vazby i význam památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Vytvoření volného otevřeného prostoru – reminiscence Pole poutníků reagující na stávající potřeby místa a jeho návštěvníků například prostřednictvím doplnění vhodného mobiliáře. Terénní úpravy spočívají ve srovnání současných valů, náspů a pozůstatků hrobových míst, a vytvoření pozvolného travnatého svahu – pole poutníků – stoupajícího od ambitu ke kostelu sv. Jana Nepomuckého.
Název Žďár nad Sázavou, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
Rozloha 0,41 ha
Investor Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou
Rok 2021
Autoři Markéta & Petr Veličkovi