Banská Bystrica, Městský park, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, Městský park, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, Městský park, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, Městský park, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, Městský park, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, Městský park, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, Městský park, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, Městský park, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, Městský park, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, Městský park, M&P Architekti, Mp architekti
KONCEPT OBNOVY MĚSTSKÉHO PARKU v maximální možné míře respektuje památkovou hodnotu, kterou nese toto dílo zahradního umění. Návrh ctí doporučení a doplňuje soudobým jazykem potřeby a požadavky městského parku 21. století. Hlavní funkční náplň je vložena do doporučené JZ části a dle zadání ctí dimenze stávajících objektů. Předmětem chráněné hodnoty je vegetační, terénní a kompoziční vrstva. K dílu přistupujeme tak, aby v čase proměnná vegetace byla obnovována postupně, avšak s promyšleným cílem. Soudobým jazykem doplňujeme reminiscenci původních objektů (altán, kiosek, objekt zázemí s novou funkcí kavárny a veřejných WC) a novou funkční náplň – dětská hřiště, petanquová hřiště a venkovní posilovna. Navrhujeme multifunkční mobiliář a osvětlení v několika formách.
Název Banská Bystrica, Městský park
Rozloha 8,5 ha
Investor Město Banská Bystrica
Rok 2023
Autoři Markéta & Petr Veličkovi
Spolupráce
Adam Kořistka, Štěpán Průša, Milan Vaněček, Tomáš Bílek
Ocenění
3. místo
architektonická soutěž (2023)