Banská Bystrica, obnova vojenského hřbitova - Majeri, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, obnova vojenského hřbitova - Majeri, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, obnova vojenského hřbitova - Majeri, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, obnova vojenského hřbitova - Majeri, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, obnova vojenského hřbitova - Majeri, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, obnova vojenského hřbitova - Majeri, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, obnova vojenského hřbitova - Majeri, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, obnova vojenského hřbitova - Majeri, M&P Architekti, Mp architekti
Banská Bystrica, obnova vojenského hřbitova - Majeri, M&P Architekti, Mp architekti
Ztratu úcty k našim mrtvým predkom a k ľuďom všeobecne behom obdobia fašismu i socialismu nemožno podporovať formálnym okrášľovaním dnešnej podoby pôvodného miesta, zvlášt keď sa jedná o vojenský cintorín, kde stále odpočívajú naši zosnulí. Návrh vychádza z možnosti etapizáce realizácie celého konceptu. Pokiaľ budú naplnené obe etapy, je možné konštatovať, že sme prispeli k rehabilitácii tohto priestoru nielen po fyzickej, ale predovšetkým po jeho duchovnej stránke.
Název Banská Bystrica, obnova vojenského hřbitova - Majeri
Rozloha 2 ha
Investor Město Banská Bystrica
Rok 2016
Autoři Markéta & Petr Veličkovi
Spolupráce
Kateřina Sapáková
Tomáš Popelínský
Linda Smítalová