České Budějovice, Senovážné náměstí, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Senovážné náměstí, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Senovážné náměstí, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Senovážné náměstí, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Senovážné náměstí, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Senovážné náměstí, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Senovážné náměstí, M&P Architekti, Mp architekti
CELKOVÁ KONCEPCE Kompozice jako VOLNÁ práce s osou, hmotou, prostorem, nikoliv striktní dle geometrické osy. Umístění objektů volně do rohových těžišť, mimo průhledy na podstatné stávající objekty. Hlavním motivem při hledání nové podoby městského prostoru je spokojený uživatel, který má důvod na místě pobývat a s radostí jej užívat. Hlavní kompoziční osa vychází z průčelí muzea a pokračuje přes mlýnskou stoku mezi novostavby kavárny a galerie. Zelená vegetační linka stromů navazuje na hradební parkový okruh a přechází přes Senovážné náměstí směrem ke Slávii a diagonálně k Parku Dukelská a nábřeží Malše. Mlýnskou stoku otvíráme v mírně posunuté stopě, ve které meandruje. Je součástí a jedním z hlavních motivů samostatného klidnějšího světa umístěného pod terén. Tento svět je definován tvarem kruhu, kterým prochází centrální osa. Kruh se dále tvaroslovně promítá do návrhu v několika dalších rovinách. Výškový rozdíl od hladiny vody po náměstí před muzeem je 3,2 m. Na pomezí - mikrosvěta pod terénem - a - uličního parteru - umísťujeme multifunkční objekt kavárny. Ten je přístupný jak z uličního parteru, tak z prostoru „terasy u vody“. Zahloubením celého „amfiteátru“ s terasami získáváme potřebný pobytový prostor výškově oddělený od všeobjímající dopravy intenzivně proudící v současné niveletě ulice. Na nároží z druhé strany osy v jihovýchodním cípu náměstí umisťujeme hmotu Alšovy Jihočeské galerie. Prostor náměstí je vymezen v centrální ose budovou muzea a na druhé straně osy novostavbami galerie a kavárny. Prostor mezi odkrytou Mlýnskou stokou a Muzeem využíváme pro umístění podzemního parkoviště. To je navrženo segmentově s možností propojení podzemního parkování pod budoucí galerií. Celý prostor nad parkováním je navržen jako střešní, pochůzí, centrální plocha s vodním prvkem. Z jižní strany je lemována lehkou konstrukcí se zelenou střechou. Do tohoto prostoru, který nazýváme „tržnicí“ ústí vstupy do podzemního parkování, zároveň je zde prostor pro trhy, umístění „obchodních buněk“ včetně přístřeší zastávky MHD a také veřejného WC.
Název České Budějovice, Senovážné náměstí
Cena cca 500 mil. Kč
Rozloha 1,76 ha
Investor Město České Budějovice
Rok 2022
Autoři Markéta & Petr Veličkovi, Jan Cyrany
Spolupráce
Tomáš Popelínský
Viktor Nohál