Praha, Expozice středomoří, M&P Architekti, Mp architekti
Praha, Expozice středomoří, M&P Architekti, Mp architekti
Praha, Expozice středomoří, M&P Architekti, Mp architekti
Praha, Expozice středomoří, M&P Architekti, Mp architekti
Praha, Expozice středomoří, M&P Architekti, Mp architekti
Cílem návrhu je maximální přiblížení atmosféry Středomoří návštěvníkovi. Expozice kloubí pěstitelské požadavky prezentované květeny s architektonickou kompozicí odkazující jak materiálem tak formou na danou geografickou oblast. Kamenné kóje jsou výtvarnou zkratkou opuštěné horské vesnice, kterou si bere příroda zpět pod svou ochranu. Zdánlivě nahodilá orientace a výška těchto kójí vychází z potřeb dosažení různých stanovišť pro poměrně bohatou druhovou skladbu sbírky rostlin. Na jedné straně expozice jsou prezentovány rostliny biblických příběhů, druhou stranu expozice uzavírá objekt zazimovacího skleníku pro letněné rostliny spojený s technickým zázemím. Prostor skleníku má být přes léto využíván k edukaci spojené s trvalou expozicí Středomoří. Navrh minimalizuje užité materiály na kámen, beton, sklo a kov. Stavební objekty by tak měly být jednoduchým rámem proto to stěžejní – tedy prezentaci rostlin evokujících atmosféru jižních krajů. Kamenné konstrukce v zimě krytých tranšejí jsou ryze praktickými stavbami. Nicméně současně by tu návštěvník měl díky použité formě zažít vědomí dočasnosti urbanistických struktur - zážitek z rozpadající se kamenné horské vesničky Středomoří. Naopak symbol pramene, obraz klidné vodní hladiny v dubové nádrži má člověka přimět k zastavení. Prostřednictvím biblických rostlin se tak návštěvník vypraví za poznáním a připomene si věčné příběhy z knihy knih.
Název Praha, Expozice středomoří
Investor Botanická zahrada Praha Trója
Rok 2017
Autoři Markéta & Petr Veličkovi