Tetín, historické jádro obce, M&P Architekti, Mp architekti
Tetín, historické jádro obce, M&P Architekti, Mp architekti
Tetín, historické jádro obce, M&P Architekti, Mp architekti
Tetín, historické jádro obce, M&P Architekti, Mp architekti
Tetín, historické jádro obce, M&P Architekti, Mp architekti
Tetín, historické jádro obce, M&P Architekti, Mp architekti
Tetín, historické jádro obce, M&P Architekti, Mp architekti
Tetín, historické jádro obce, M&P Architekti, Mp architekti
Tetín, historické jádro obce, M&P Architekti, Mp architekti
Zvoleným řešením nechceme konkurovat hodnotě historického odkazu, spíše podpořit jeho charakteristiky. Za využití soudobých technologií a prvků udržet identitu venkovského prostoru. Řešení vnímáme ve více úrovních času, udržitelnosti a funkčnosti. Koncept je naplněný dlouhodobými materiály v kompozicích, které umožní kvalitní využití, fungování i adaptabilnost. Používáme přírodní dlouhověké materiály kamenných dlažeb, kde právě dlouhověkost (cca 80 let) v kombinaci s kosterní vegetací výrazně zvyšuje ekonomičnost řešení. Koncept doplňují trávníky, mlaty, štěrky. Mobiliář je oproti kosterním prvkům kompozice relativně krátkodobý (cca 20 let), též však respektuje místo.
Název Tetín, historické jádro obce
Investor Obec Tetín
Rok 2016
Autoři Markéta & Petr Veličkovi
Ocenění
3. místo
(2016)