Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku, M&P Architekti, Mp architekti
Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku, M&P Architekti, Mp architekti
Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku, M&P Architekti, Mp architekti
Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku, M&P Architekti, Mp architekti
Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku, M&P Architekti, Mp architekti
Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku, M&P Architekti, Mp architekti
Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku, M&P Architekti, Mp architekti
Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku, M&P Architekti, Mp architekti
Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku, M&P Architekti, Mp architekti
Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku, M&P Architekti, Mp architekti
Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku, M&P Architekti, Mp architekti
Koncept je vystavěn na mariánské symbolice, která se jím zlehka proplétá – M v tvarosloví cesty (v části A), brána v nástupním prostoru nesoucí písmena MA, sochy poutníků v modré barvě. Poutní místo „propojujeme s návštěvníky veřejných sadů“ jeho pohledovým otevřením, zdůrazněním hlavní osy vedoucí na kostel pomocí jemné modelace terénu nebo lipovou alejí, vinutím cest, pomyslným spojením prostorů s oltářem, doplněním sochami … Od nástupního místa vede středem barokní křivka měkké terénní vlny, která je přímo a neomylně pohledovou osou propojena s chrámem na vršku. Vlna nás přivede k nice lapidária. To je umístěno ve středu zdi bývalého hřbitova. Barokní tvarosloví se odráží také v jižní části B, kde měkce modelujeme svah nad amfiteátrem a návštěvníka vedeme po klikatých vysekávaných cestičkách v sadu, které mu otevírají pohledy na chrám. Podstatnou součástí návrhu jsou také staré krajové odrůdy ovocných stromů umístěných v pravidelně sečeném trávníku i květnaté louce.
Název Luže, Návrší poutního kostela na Chlumku
Rozloha 2,3 ha
Investor Město Luže
Rok 2020
Autoři Markéta & Petr Veličkovi
Ocenění
Odměna