Velké Meziříčí, Náměstí sv. Šebestiána, M&P Architekti, Mp architekti
Velké Meziříčí, Náměstí sv. Šebestiána, M&P Architekti, Mp architekti
Velké Meziříčí, Náměstí sv. Šebestiána, M&P Architekti, Mp architekti
Velké Meziříčí, Náměstí sv. Šebestiána, M&P Architekti, Mp architekti
Místo považujeme za jednu ze stěžejních částí města díky prvku - SOUTOKU ŘEK - jež je tak silným motivem, že dal jméno celému městu. Navrh si klade za cíl navrátit prostranství odpovídající kvalitu vůči historickým hodnotám místa. Prostor za městskými hradbami prodělal řadu změn, bývala zde zástavba a náměstí sv. Šebestiána. V současnosti se změnily nároky na tento prostor, opětovná zástavba zde není možná ani žádoucí. Přesto volně navazujeme na historii tím, že v nové formě obnovujeme náměstí sv. Šebestiána, jehož sochu navracíme do prostoru na důstojné místo
Název Velké Meziříčí, Náměstí sv. Šebestiána
Rozloha 0,46 ha
Investor Město Velké Meziříčí
Rok 2010
Autoři Markéta a Petr Veličkovi