Zábřeh, Náměstí Osvobození, M&P Architekti, Mp architekti
Zábřeh, Náměstí Osvobození, M&P Architekti, Mp architekti
Zábřeh, Náměstí Osvobození, M&P Architekti, Mp architekti
Zábřeh, Náměstí Osvobození, M&P Architekti, Mp architekti
Zábřeh, Náměstí Osvobození, M&P Architekti, Mp architekti
Zábřeh, Náměstí Osvobození, M&P Architekti, Mp architekti
Charakter stávajícího prostoru náměstí evokuje městskou třídu spíše než náměstí ve smyslu centra. Tento charakter místa se snažíme vyslyšet. V celém sjednoceném prostoru uchováváme parametry pohodlných a bezpečných provozů. Centrální část je interiérem pro svobodný pohyb či pobyt pěších. Okolní partery v blízkosti gymnázia a městského úřadu nejsou odtrženy dnešní dimenzí dopravy a nahodilou strukturou vegetace a zpevněných ploch. Stejně tak nám jde o zobytnění ulice Žižkova. Za využití tradičních materiálů, soudobých technologií v konceptu osvětlení a promyšlení funkčních vazeb a pohybu jednotlivých uživatelů prostoru (chodců, cyklistů a řidičů) se snažíme vytvořit autentický prostor, který v rámci požadavků klienta bude maximálně užitný, reprezentativní, trvanlivý. Výtvarné prvky vody jsou v návrhu užity s odkazem na historii a vývoj tohoto místa.
Název Zábřeh, Náměstí Osvobození
Investor Město Zábřeh
Rok 2016
Autoři Markéta & Petr Veličkovi