Lomnice u Tišnova, Palackého náměstí, M&P Architekti, Mp architekti
Lomnice u Tišnova, Palackého náměstí, M&P Architekti, Mp architekti
Lomnice u Tišnova, Palackého náměstí, M&P Architekti, Mp architekti
Lomnice u Tišnova, Palackého náměstí, M&P Architekti, Mp architekti
Navrh se snaží v maximální možné míře reflektovat dochované hodnoty, které chce podpořit kvalitou a čitelností prostoru s jeho logickým funkčním využitím (jak trvalého tak dočasného charakteru). Nakloněný rozevírající se lichoběžník náměstí v kombinaci s křížovou dispozicí je sám o sobě dostatečně dynamickým a prostorovým konceptem, který nechceme zbytečně narušovat byť jen křivkami výškově oddělených komunikací. Prostor nedokrašlujeme, nesnažíme se prostoru diktovat nový řád či jej doplňovat designovými prvky, které by nesouzněly s podstatou dochované barokní kvality. Prostor doplňujeme o soudobý stabiliář a mobiliář, který danému prostředí zbytečně nekonkuruje. Tvarosloví „krátkodobých“ prvků pódia, či stánků se snaží reflektovat podstatu živoucího baroka. Pítko má podobu misky, kterou potkáváme u každého vstupu do chrámu. Vše pak směřuje a je spojeno morovým (původně mariánským) sloupem. K této symbolice a zároveň k připomenutí dřívějšího kostelíka a hřbitova využíváme koberec dlažby, který se směrem ke středu sloupu zjasňuje, aby tak celému sloupu a jeho významu vytvářel důstojný podklad. Sloup chceme umístit jako plující na koberci, ať již v nakloněné rovině či na vyrovnávajícím dodlážděném stupínku, který nebude ohraničen nevzhledným současným plůtkem. Hranice „záře“ je neznatelná a jemně přechází do svého okolí, neohraničuje přesné půdorysné hranice dřívějšího kostelíka a hřbitova. Důležité je propojení různých výškových úrovní mezi náměstím a nákupním střediskem schodištěm. Zůstane tu zachován zapuštěný objekt loubí v pohledech skrz náměstí, ale zároveň novým schodištěm funkčně propojujeme a rušíme jedno z ne příliš hezkých zákoutí na náměstí. Troufáme si říct, že přinášíme novou opodstatněnou vrstvu, která však celek náměstí nenaruší vizuálně a zároveň jej uživatelsky zpříjemní.
Název Lomnice u Tišnova, Palackého náměstí
Investor Město Lomnice
Rok 2016
Autoři Markéta a Petr Veličkovi
Ocenění
2. místo