České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
České Budějovice, Park 4Dvory, M&P Architekti, Mp architekti
Vzhledem ke geologickým podmínkám území (jílovitosti půdy, která udusí novou výsadbu nepředpěstovanou v těchto podmínkách) byl jako vůdčí koncept práce s vegetací zvolen princip řízené sukcese. Park je navržen jako nástup do krajiny. Krajina - prostor s neřízenou sukcesí - je logickým a přirozeným pokračováním sukcesních ploch parku. Park 4Dvory se z krajiny nevymezuje, ale do krajiny se postupně „noří“. Park na místě bývalého vojenského prostoru je zvoleným konceptem přirozeně propojen s bezprostředním i vzdálenějším prostorem přírodě blízkých společenstev i ekosystémem nedalekých rybníků. Nástupy do parku jsou navrženy v místech vyústění ulic budoucích nových bytových domů. Cestní síť je účelově koncipována pro obsluhu všech potřebných aktivit v parku, spojuje místa nástupů s potenciálními cíli návštěvníků parku a vytváří přirozenou tkáň území. Vzhledem k podmáčenosti území je cestní síť založena na nasypaném terénu. Násypy cest je pak členěna plocha území na dílčí plochy jednotlivých stupňů sukcese.
Název České Budějovice, Park 4Dvory
Cena 30 mil. Kč
Rozloha 2,84 ha
Investor Město České Budějovice
Rok 2014
Autoři Markéta & Petr Veličkovi a David Prudík
Ocenění
Winner
ocenění IFLA, Ocenění děkana ZF Mendelu, Brno
Park roku 2017 (2017)
čestné uznání
Grand Prix Obce Architektů (2015)
nominace
BIGMAT 2015 ()
čestné uznání
PRESTA JIŽNÍ ČECHY (2015)