Cheb, Park Hirundo, M&P Architekti, Mp architekti
Cheb, Park Hirundo, M&P Architekti, Mp architekti
Cheb, Park Hirundo, M&P Architekti, Mp architekti
Cheb, Park Hirundo, M&P Architekti, Mp architekti
Cheb, Park Hirundo, M&P Architekti, Mp architekti
Cheb, Park Hirundo, M&P Architekti, Mp architekti
Cheb, Park Hirundo, M&P Architekti, Mp architekti
Řešení parku vychází především z potřeb obyvatel navazujícího sídliště. Celým prostorem je vedena jedna hlavní komunikační linie, na kterou jsou napojeny dvě vedlejší trasy procházející dvěma stěžejními prostory daného území (část pro aktivní odpočinek, klidová část). Cesty vytvářejí v prostoru zcela novou strukturu. Komunikace logicky navazují na stávající zástavbu, ostatní součásti kompozice tvoří uzavřený celek. V okolí se nevyskytují významné dominanty, se kterými by měla být lokalita pohledově propojena.
Název Cheb, Park Hirundo
Investor Město Cheb
Rok 2005
Autoři Markéta & Petr Veličkovi