Třešť, Park setkání, M&P Architekti, Mp architekti
Třešť, Park setkání, M&P Architekti, Mp architekti
Třešť, Park setkání, M&P Architekti, Mp architekti
Třešť, Park setkání, M&P Architekti, Mp architekti
Architektonická forma vychází ze setkání dvou významů slova „meandr“. Význam tohoto termínu v krajině označuje měnící se zákrut řeky v dolní části toků vyvíjejících se v čase, od těchto tvarů je odvozeno hlavní trasování v rámci celého objektu, zejména pak v první (pramen) a druhé zóně (hra). Význam slova meandr jako výtvarný prvek - ornament, který lidstvo provází od dávných dob, vnáší do prostoru formu přímočarých, rovnoběžných linií stromořadí a stává se výtvarným prvkem pro zpevněné plochy u kavárny a plochy heliportu. Tyto „přímky“ jsou zároveň odkazem na dochovaná dubová stromořadí v okolní krajině a jsou podpořeny obsahovou náplní zóny tři (pohyb) a čtyři (zrcadlo). Přímky jsou zde v souladu s tvary hřišť a jsou využity k estetickému účinku v rámci promenády koupaliště.
Název Třešť, Park setkání
Investor Město Třešť
Rok 2006
Autoři Markéta & Petr Veličkovi