Uničov, rekonstrukce dopravního hřiště, M&P Architekti, Mp architekti
Uničov, rekonstrukce dopravního hřiště, M&P Architekti, Mp architekti
Uničov, rekonstrukce dopravního hřiště, M&P Architekti, Mp architekti
Uničov, rekonstrukce dopravního hřiště, M&P Architekti, Mp architekti
Uničov, rekonstrukce dopravního hřiště, M&P Architekti, Mp architekti
Uničov, rekonstrukce dopravního hřiště, M&P Architekti, Mp architekti
Uničov, rekonstrukce dopravního hřiště, M&P Architekti, Mp architekti
Uničov, rekonstrukce dopravního hřiště, M&P Architekti, Mp architekti
Koncept návrhu vychází z požadavku umístění multifunkcí a vzájemně oddělených prostorů souboru budov a úprav u vstupu do areálu dopravního hřiště. Obě hmoty situované protilehle k vstupní bráně jsou objemově i měřítkem vyváženy a samy jsou fasádní frontou se stávají součástí ohrazeného prostoru. Samotný areál je doplněn o stupně ve svahu tzv. amfiteátru. Celý modulový a konstrukční rastr je 2m a samotná stavba je navržena jako dřevostavba na základové desce. Přízemí budovy je řešeno jako prostor pro možnou výuku se sociálním zázemím. Vnitřní osvětlení je zajištěno pomocí střešních oken v pultové ploše střechy. Okna ve fasádě jsou minimalizovány do podlouhlých štěrbin, které dávají celé kompozici dynamiku a rytmus. Dominantou je čtyřboká věž, kde se v přízemí nalézá sklad pro půjčovnu koloběžek a kol. Věž je vyhlídkou na areál a na terase má ještě skladový prostor pro venkovní mobiliář. Přístup na terasu a na věž je dvojí, v diagonále objektu, vedený pomocí dvou venkovních schodišť. Díky vyosenému hřebenu pultové střechy se nabízí prostor pro umístění sezení ve střešní krajině. Pomocí přetažení konstrukce vzniká terasa, která má dostatek prostoru pro výuku pod širým nebem. Terasa je zároveň střechou pro prostor vedle učebny. Ta se pomocí otvíravé skleněné stěny dá prostorově propojit s exteriérem. Veškeré fasády jsou navrženy dřevěné. Plášť věže je z opalovaného dřeva. Proti objektu výukového prostoru je umístěno zázemí pro správu a údržbu areálu, za kterým se nachází odstavné a manipulační plochy. Obě budovy jsou vytápěny pomocí podlahových kabelů. Vzhledem ke koncepci převážně letního využití je systém navržen pro zimní temperování uzavřených prostor s možným nárazovým využitím jak hlavní budovy tak budovy zázemí. Budova zázemí je koncipována ve stejném duchu jako budova hlavní. Vchod do areálu je uskočen oproti dnešnímu stavu tak, aby mohl vzniknout reprezentativní předprostor navazující na pozůstatky původní aleje podél přístupové cesty. V areálu jsou do svahu doplněny betonové stupně pro možnost vyhlídky na samotné hřiště.
Název Uničov, rekonstrukce dopravního hřiště
Rozloha 9,26
Investor Město Uničov
Rok 2019
Autoři Markéta & Petr Veličkovi
Spolupráce
Tomáš Bílek
Tomáš Popelínský
Kateřina Sapáková Záleská