Chiampo, revitalizace mramorových lomů, M&P Architekti, Mp architekti
Chiampo, revitalizace mramorových lomů, M&P Architekti, Mp architekti
Chiampo, revitalizace mramorových lomů, M&P Architekti, Mp architekti
Chiampo, revitalizace mramorových lomů, M&P Architekti, Mp architekti
Chiampo, revitalizace mramorových lomů, M&P Architekti, Mp architekti
Chiampo, revitalizace mramorových lomů, M&P Architekti, Mp architekti
Chiampo, revitalizace mramorových lomů, M&P Architekti, Mp architekti
Název Chiampo, revitalizace mramorových lomů
Investor Město Chiampo - Italy
Rok 2005
Autoři Markéta & Petr Veličkovi a Jan Cyrany