Tišnov, revitalizace náměstí Míru, M&P Architekti, Mp architekti
Tišnov, revitalizace náměstí Míru, M&P Architekti, Mp architekti
Tišnov, revitalizace náměstí Míru, M&P Architekti, Mp architekti
Tišnov, revitalizace náměstí Míru, M&P Architekti, Mp architekti
Tišnov, revitalizace náměstí Míru, M&P Architekti, Mp architekti
Tišnov, revitalizace náměstí Míru, M&P Architekti, Mp architekti
Tišnov, revitalizace náměstí Míru, M&P Architekti, Mp architekti
Tišnov, revitalizace náměstí Míru, M&P Architekti, Mp architekti
Tišnov, revitalizace náměstí Míru, M&P Architekti, Mp architekti
Náměstí řešíme jako svobodnou plochu bez bariér vlídnou k chodcům. Modelací terénu vytváříme v centru rovinu o výměře 450 m2. Náměstí může být využito na trhy, přehlídky nebo jen posezení na schodech s jižním sluncem. V jižní části umisťujeme objekt tržnice s předprostorem. Severozápadní cíp patří čítárně pod širým nebem. Sever a jih je propojen promenádou s alejí. Dopravu zklidňujeme.
Název Tišnov, revitalizace náměstí Míru
Rozloha 1,35 ha
Investor Město Tišnov
Rok 2020
Autoři Markéta & Petr Veličkovi
Spolupráce
Adam Kořistka
Tomáš Popelínský
Kateřina Záleská Sapáková
Linda Smítalová
Ocenění