Hrotovice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Hrotovice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Hrotovice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Hrotovice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Hrotovice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Hrotovice, veřejná prostranství, M&P Architekti, Mp architekti
Celkový koncept vychází z požadavku na zkvalitnění veřejného prostranství - architektonické úpravy náměstí, zpřístupnění zarostlých částí, vznik prostranství pro kulturní akce na centrální louce pod Horním rybníkem, instalace mobiliáře, herních prvků i sportovního vybavení a celková podpora pobytu obyvatel i návštěvníků ve venkovním prostoru.
Název Hrotovice, veřejná prostranství
Rozloha 2,42 ha
Investor soukromý investor
Rok 2011
Autoři Markéta & Petr Veličkovi