Berlín, Tempelhof, M&P Architekti, Mp architekti
Berlín, Tempelhof, M&P Architekti, Mp architekti
Berlín, Tempelhof, M&P Architekti, Mp architekti
Berlín, Tempelhof, M&P Architekti, Mp architekti
Berlín, Tempelhof, M&P Architekti, Mp architekti
LIBRETO – Most jako symbol cesty ke spojení názorů, přátelství, kultur, času, hodnot, pohledů … Východiskem je samotné místo, které má v sobě nesmazatelný otisk lidského ducha. Koncept se snaží podpořit vnímání minulosti zachováním části historických stop – vnějšího okruhu, přistávacích drah, obratiště pro letadla, meteorologické stanice, části komunikačního systému. Historie místa minulých dvou set let je dále připomenuta obrazovými informacemi – zobrazením pikniku, vojenských přehlídek, leteckých přehlídek apod.. Do prostoru je vložen koncept parku 21. stol, který se vrací k trvalým hodnotám a snaží se nepodlehnout krátkodobým designovým módním trendům. Pohled z ptačí perspektivy místu donedávna - do zrušení letiště - nechyběl, proto se náš koncept opírá o opětovné doplnění tohoto zážitku prostřednictvím změny terénu, jež pomůže k plnějšímu pochopení významu místa. Změna morfologie zároveň převádí velkolepé měřítko letištního prostoru určené zejméně k pohybu letadel, do měřítka, které je blízké přirozenému pohybu člověka. Z multikulturního vzdušného přístavu, jež byl přestupní stanicí v životech lidí, se stává přístav, jež je cílovým bodem setkávání lidí. Navrh má ambici vytvořit srozumitelnou sponu mezi minulostí a současností za použití soudobého jazyka s akcentací kulturních i ekologických nároků.
Název Berlín, Tempelhof
Investor Stadt Berlin
Rok 2010
Autoři Markéta & Petr Veličkovi