Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Vimperk, Revitalizace letní scény, M&P Architekti, Mp architekti
Prostor je definován historií areálu, funkční náplní, reliéfem, stavbami a komunikačními trasami. Koncept je vystavěn na sjednocení výrazu stavebních objektů, respektování stávající funkční náplně a doplnění nové. Komunikace jsme maximálně zjednodušili. Objekty obložili modřínovými hranoly. Zachovali a dále použili kámen (vstupní objekt/dělící stěna mezi pódiem a objektem zázemí produkce). Dětské hřiště umisťujeme blízko hlavního vstupu v návaznosti na kapacitní wc (část toalet vyčleňujeme k celoročnímu provozu). Hlediště řešíme pomocí posedových kamenných zídek, jeviště pomocí mlatové plochy s dřevěnou konstrukcí zastřešitelnou plachtou. Za kamennou zdí hlediště umisťujeme modulární objekt wc, šaten a skladu. Objekt bývalé promítárny rozšiřujeme do svahu a přestřešujeme betonovou deskou, která slouží jako vyhlídka / zahrádka potenciální kavárny přístupná z ulice Podzámčí. Vegetaci sjednocujeme, doplňujeme typické prvky místní krajiny (louky, sad). Minimalizujeme údržbu.
Název Vimperk, Revitalizace letní scény
Cena cca 15 mil. Kč
Rozloha 0,75 ha
Investor Město Vimperk
Rok 2022
Autoři Markéta & Petr Veličkovi, Tomáš Popelínský
Spolupráce