Holešov, Zámecká obora, M&P Architekti, Mp architekti
Holešov, Zámecká obora, M&P Architekti, Mp architekti
Holešov, Zámecká obora, M&P Architekti, Mp architekti
Holešov, Zámecká obora, M&P Architekti, Mp architekti
Holešov, Zámecká obora, M&P Architekti, Mp architekti
Holešov, Zámecká obora, M&P Architekti, Mp architekti
Holešov, Zámecká obora, M&P Architekti, Mp architekti
Holešov, Zámecká obora, M&P Architekti, Mp architekti
Základním východiskem pro tvorbu návrhu je cenný historický prostor, do kterého neinvazivně zasahujeme. Koncept je daný historickým členěním prostoru cestami doprovázenými alejemi, jádrovým umístěním objektu hájenky, včleněním vodního toku, nebo třeba pozdějším umístěním jezdeckého oválu. V symbióze s technickými prvky je v oboře živá vegetační složka. Náplň a původní užití prostoru dnes nelze vrátit. Proto jsme se pokusili zamyslet nejen nad podobu objektu z hlediska historicky velice cenného místa, ale také nad jeho uživatelskou náplní, která je nedílně spojená se změnou majitelů. V konceptu je zásadní vedení cest Pro užití prostoru je nejdůležitější jejich kvalitní povrch. Cesty ponecháváme v jejich trasách Místy doplňujeme zaniklé trasování s ohledem na smysluplnost, ne v absolutní míře. Pro návštěvníky zpřístupňujeme pěší cestou vodní náhon a také doplňujeme chybějící spojnici mezi hlavní podélnou a vedlejší podélnou osou vinoucí se při východní hranici obory. K cestám neoddělitelně patří vegetační doprovod aleje i volnější liniové výsadby stromů. Ty vnášejí do prostoru řád i atmosféru . V několika málo trasách doplňujeme k cestám zemní osvětlení, které může sloužit při akcích a zároveň v případě zájmu může prodloužit dobu užití místa mimo vegetační sezónu, kdy je málo světla a dny jsou velice krátké. Na cesty užíváme měkkého, vodu propustného povrchu s tradičním vzhledem mlatu. Některé trasy obnovujeme prostřednictvím vyšší intenzity kosení trávníku
Název Holešov, Zámecká obora
Rok 2018
Autoři Markéta & Petr Veličkovi