Náměšť nad Oslavou, Zámecký park, M&P Architekti, Mp architekti
Náměšť nad Oslavou, Zámecký park, M&P Architekti, Mp architekti
Náměšť nad Oslavou, Zámecký park, M&P Architekti, Mp architekti
Náměšť nad Oslavou, Zámecký park, M&P Architekti, Mp architekti
Náměšť nad Oslavou, Zámecký park, M&P Architekti, Mp architekti
Náměšť nad Oslavou, Zámecký park, M&P Architekti, Mp architekti
Náměšť nad Oslavou, Zámecký park, M&P Architekti, Mp architekti
Náměšť nad Oslavou, Zámecký park, M&P Architekti, Mp architekti
Jedná se o komplex historických budov zámku, správních a hospodářských budov, bývalého kláštera, bývalého zámeckého zahradnictví a řady drobných staveb a uměleckých prvků (fontány, sochy, kamenné vázy). Nezastavěné plochy tvoří zámecký park, chátrající areál zahradnictví, vstupní část zámecké obory a zalesněný svah pod zámkem. S výjimkou ploch ležících za státní silnicí II/399 jde o areál národní kulturní památky SZ Náměšť nad Oslavou. Základním východiskem je sjednocení celého areálu do celku, který tvoří různorodé prostory s odlišným vývojem, mající však stejné architektonické a estetické kvality. Zároveň jsou na jednotlivé celky kladeny nároky vyplývající ze současných potřeb - využívání pro kulturní akce a výstavy, prezentace zahrady jako památky, udržitelnost údržby.
Název Náměšť nad Oslavou, Zámecký park
Rozloha 15,23 ha
Investor Národní památkový ústav
Rok 2011
Autoři Markéta a Petr Veličkovi