Grand prix architektů 2014, M&P Architekti, Mp architekti
Grand prix architektů 2014, M&P Architekti, Mp architekti
Grand prix architektů 2014, M&P Architekti, Mp architekti
Soutěž Česká cena za architekturu vyhlašuje Česká komora architektů, profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, v souladu se svým posláním pečovat o stavební kulturu v České republice a podporovat její vysokou úroveň. Jejím pořádáním chce Komora prezentovat kvalitní architektonickou produkci nejen odborné a laické veřejnosti, ale i zástupcům státní správy a samosprávy.
Název Grand prix architektů 2014
Rok 2014