Markéta Veličková, zakladatel studia mp arch

Markéta Veličková

Markéta Veličková (1978, Třebíč) absolventka Gymnázia Třebíč, vystudovala krajinářskou architekturu na Mendelově univerzitě v Brně, Od roku 2008 autorizovaná architektka A3. V roce 2004 spoluzaložila s P. Veličkou ateliér M&P architekti–krajinářská architektura, ve kterém působí dodnes. K jejím realizovaným stavbám patří např. archeopark Mikulčice (s P. Veličkou a J. Cyranym, 2013), náměstí v Černošíně (s P. Veličkou a D. Prudíkem, 2010), Park 4Dvory v Českých Budějovicích (s P. Veličkou a D. Prudíkem, 2014), obnova náměstí ve Stříbře (s P. Veličkou, 2018) a další. Nositelka několika ocenění, např. Ceny kraje Vysočina za kulturní počin 2014, Nominace Česká cena za architekturu 2016 a 2019, German Design Awards 2020. Spoluautorka knih a filmových dokumentů ČT o krajině a zahradách v České republice. Spoluautorka Manifestu Krajinářské architektury (2017).

Petr Velička, zakladatel studia mp arch

Petr Velička

Po absolutoriu Gymnázia Tišnov 1990 -1994 vystudoval krajinářskou architekturu na Mendelu v Brně. V roce 2006 úspěšně složil zkoušky k autorizaci v oboru krajinářská architektura. V současnosti je již autorizován také v oborech architektura a územní plánování. Se svou ženou Markétou založili v roce 2004 ateliér M&P architekti – krajinářská architektura. Během 15 let byli několikrát oceněni v architektonických soutěžích a jsou nositeli několika ocenění i za realizované stavby a osvětovou činnost. Park 4Dvory v Českých Budějovicích získal několik ocenění a umístění na mezinárodních výstavách. Obnova náměstí ve Stříbře byla mezi pěti díly z ČR nominovanými na Evropskou cenu Piranesi Award 2015 a získala i nominaci na Českou cenu za architekturu 2019. Autorsky se podílel na několika dokumentárních filmech ČT, např. Bermudský poetický trojúhelník nad Vysočinou, který získal 1. místo na Evropském filmovém festivalu o umění Arts & film 2014 a 1. místo v ceně kraje Vysočina za kulturní počin 2014. V letech 2007 – 2010 byl členem i místopředsedou dozorčí rady ČKA. V roce 2015 - 2021 byl členem i místopředsedou představenstva ČKA. Od roku 2022 je asistentem vedoucího ústavu krajinářské architektury MENDELU v Brně. S kolegy dne 27. 2. 2017 vydali Manifest Krajinářské architektury.